Savitar Exploration là công ty thăm dò và khai thác khoáng sản

Dự án tiêu biểu của Savitar là mỏ đa kim (dự án brownfield) với 3 sản phẩm chính là thiếc, vonfram và florit – tiềm năng trở thành nhà sản xuất có quy mô trên thế giới.

Savitar còn có dự án thăm dò mỏ vàng 62,37km2.

Đội ngũ quản lý có chuyên môn với nhiều kinh nghiệm trong các dự án từ giai đoạn phát hiện đến khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi có thể vay vốn ngân hàng